Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001r. 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2018, nr 234, poz. 1570)

OPŁATY


Uczestnik stacjonarny

wczesna rejestracja
350 PLN

regularna rejestracja
450 PLN

późna rejestracja
500 PLNUczestnik stacjonarny - członek PTK

wczesna rejestracja
300 PLN

regularna rejestracja
400 PLN

późna rejestracja
500 PLNUczestnik on-line

wczesna rejestracja
100 PLN

regularna rejestracja
100 PLN

późna rejestracja
100 PLNPielęgniarka

wczesna rejestracja
0 PLN

regularna rejestracja
0 PLN

późna rejestracja
0 PLN