Program spotkania edukacyjnego dla pacjentów:
18.00 – 18.05 Powitanie uczestników – Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Leczenia Zatorowości Płucnej
18.05 - 18.20 Leczenie przeciwkrzepliwe po zatorowości płucnej – prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
18.25 - 18.40 Jeśli farmakoterapia nie wystarcza? To może plastyka tętnic płucnych pomoże? - dr hab. n. medMarek Roik
18.45 - 19.00 Operacja to nie koniec świata. Chirurgiczne metody leczenia ostrej zatorowości płucnej i przewlekłych zmian zakrzepowo-zatorowych. – dr Dariusz Zieliński
19.05 - 19.20 Rehabilitacja po zatorowości płucnej – dr n. med. Monika Sznajder
19.25 - 19.40 Wyzwania psychologiczne po zatorowości płucnej – mgr Monika Szymańska
19.40 - 20.00 odpowiedzi na pytania uczestników