Czwartek, 5 listopada 2020 r.
15:00 – 16:30
WARSZTATY Z ZAKRESU SPIROERGOMETRII
Prowadzący:Tatiana Mularek-Kubzdela, Stanisław Jankiewicz, Jacek Migaj
15:00 – 15:15
Czym różni się badanie spiroergometryczne u zdrowego i chorego na nadciśnienie płucne – z prezentacją filmu z badania
Stanisław Jankiewicz, Jacek Migaj
15:15 – 15:30
Przypadek 1
Anna Smukowska-Gorynia
15:30 – 15:45
Jak na podstawie spiroergometrii odróżnić chorego z nadciśnieniem płucnym kategorii 1
od chorego z nadciśnienien płucnym kategorii 3

Stanisław Jankiewicz
15:45 – 16:00
Przypadek 2
Sylwia Sławek
16:00 – 16:15
Spiroergometria w przeciekowych wadach serca.
Zamykać czy nie zamykać ubytek – czy spiroergometria coś w tym nam może pomóc?

Magdalena Janus
16:15 – 16:30
Przypadek 3
Michał Wrotyński
16:30 – 17:00
Przerwa
17:00 – 17:10
Inauguracja konferencji
Ewa Lewicka, Tatiana Mularek-Kubzdela, Ewa Mroczek, Grzegorz Kopeć
17:10 – 18:30
SESJA I – INAUGURACYJNA
Prowadzenie: Tatiana Mularek-Kubzdela, Ewa Mroczek, Grzegorz Kopeć
17:10 – 17:25
Nadciśnienie płucne: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
Wręczenie Nagrody Młodego Naukowca.

Tatiana Mularek-Kubzdela
17:25 – 18:25
EPIDEMIOLOGIA NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO W POLSCE.
OGÓLNOPOLSKA BAZA DANYCH NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO BNP-PL.

17:25 – 17:40
Tętnicze nadciśnienie płucne.
Grzegorz Kopeć
17:40 – 17:55
Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne.
Marcin Kurzyna
17:55 – 18:05
Nadciśnienie płucne u dzieci.
Joanna Kwiatkowska
18:05 – 18:15
Przekazanie pacjenta pediatrycznego kardiologom dla dorosłych.
Robert Sabiniewicz
18:15 – 18:25
Wręczenie statuetki Rycerza Prawego Serca.
Adam Torbicki
18:25 – 18:30
Film: 10-lecie SKP
18:30 – 19:00
Przerwa
19:00 – 20:15
SESJA II – SESJA SPONSOROWANA
V LAT MINĘŁO I CO DALEJ?
Prowadzenie: Marcin Kurzyna
Panel dyskusyjny: Andrzej Biederman, Piotr Pruszczyk, Adam Torbicki
19:00 – 19:15
ABC, czyli nadciśnienie płucne w codziennej praktyce. Jak nie pomylić CTEPH z IPAH?
Aleksander Araszkiewicz
19:15 – 19:35
Who wins the RACE?
Xavier Jais
19:35 – 19:55
Leczenie CTEPH - brytyjskie status quo w oparciu o doświadczenie Royal Papworth Hospital.
Joanna Pepke-Żaba
19:55 – 20:05
Polski Rejestr Nadciśnienia Płucnego: BNP-PL.
Grzegorz Kopeć
20:05 – 20:15
Jak wyniki badania REPLACE zmienią krajobraz leczenia PAH?
Tatiana Mularek-Kubzdela

Piątek, 6 listopada 2020 r.
11:00 – 12:15
SESJA III
JAK OSIĄGNĄĆ CEL W LECZENIU PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM?

Marcin Kurzyna, Ewa Lewicka, Katarzyna Mizia-Stec
11:00 – 11:15
ABC, czyli nadciśnienie płucne w codziennej praktyce.
Punkty końcowe w badaniach w nadciśnieniu płucnym – jak wykonać, jak interpretować?

Jarosław D. Kasprzak
11:15 – 11:30
Terapia trójlekowa upfront z parenteralną prostacykliną – nowy standard?
Ewa Mroczek
11:30 – 11:45
Prostanoidy i terapia trójlekowa u dzieci.
Andrzej Rudziński
11:45 – 12:05
TREPULMIX – nowa nadzieja dla chorych z CTEPH.
Grzegorz Kopeć
12:05 – 12:15
Dyskusja
12:15 – 12:45
Przerwa
12:45 – 14:05
SESJA IV – DYDAKTYCZNA
NADCIŚNIENIE PŁUCNE W CHOROBACH PŁUC I/LUB HIPOKSJI.

Prowadzenie: Anna Fijałkowska, Ewa Lewicka, Piotr Pruszczyk
12:45 – 13:00
ABC, czyli nadciśnienie płucne w codziennej praktyce. Jak interpretować wynik bodypletyzmografii.
Tadeusz Przybyłowski
13:00 – 13:05
Dyskusja
13:05 – 13:25
Jak różnicować PAH od nadciśnienia płucnego płuc w przebiegu choroby płuc?
Paweł Piesiak
13:25 – 13:40
Hipoksemia w przebiegu tętniczego nadciśnienia płucnego i leczenie tlenem.
Anna Faran
13:40 – 13:55
Pacjent z IPAH w czasie epidemii COVID-19.
Kamil Jonas
13:55 – 14:05
Dyskusja
14:05 – 15:30
Przerwa
15:30 – 16:30
SESJA V – NAGRODZONYCH PRAC Z DZIEDZINY KRĄŻENIA PŁUCNEGO:
MŁODYCH NAUKOWCÓW I AUTORÓW PRAC ABSTRAKTOWYCH.

Prowadzenie: Tatiana Mularek-Kubzdela, Marcin Kurzyna, Grzegorz Kopeć
16:30 – 17:00
Przerwa
17:00 – 18:15
SESJA VI – grant edukacyjny
SELEKSYPAG – NOWE MOŻLIWOŚCI I LECZENIA TNP W TERAPII TRÓJLEKOWEJ.

Prowadzenie: Tatiana Mularek-Kubzdela, Ewa Lewicka, Adam Torbicki
17:00 – 17:15
ABC, czyli nadciśnienie płucne w codziennej praktyce.
Badania przesiewowe w kierunku nadciśnienia płucnego (DETECT).

Karol Kamiński
17:15 – 17:30
Miejsce seleksypagu w algorytmie leczenia TNP.
Jarosław D. Kasprzak
17:30 – 17:45
Profil pacjenta i populacje pacjentów włączane do leczenia seleksypagiem – na podstawie badania GRIPHON.
Grzegorz Kopeć
17:45 – 18:05
Seleksypag – rola doustnej terapii trójlekowej w codziennej praktyce klinicznej – doświadczenia własne.
Sean Gaine
18:05 – 18:15
Dyskusja
18:15 – 18:45
Przerwa
18:45 – 20:00
SESJA VII – grant edukacyjny
KONTROWERSJE W LECZENIU NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO.

Prowadzenie: Alicja Dąbrowska-Kugacka, Jarosław D. Kasprzak, Marcin Kurzyna
18:45 – 19:00
ABC, czyli nadciśnienie płucne w codziennej praktyce.
Szczepienia ochronne - wskazania, przeciwwskazania w TNP.

Tomasz Smiatacz
19:00 – 19:20
Rezonans magnetyczny w diagnostyce i ocenie rokowania w tętniczym nadciśnieniu płucnym.
Magdalena Janus
19:20 – 19:35
Przewlekła choroba zakrzepowo-zatorowa bez nadciśnienia płucnego w spoczynku (CTED).
Szymon Darocha
19:35 – 19:50
Zastosowanie przedsionkowego regulatora przepływu (AFR).
Robert Sabiniewicz
19:50 – 20:00
Dyskusja

Sobota, 7 listopada 2020 r.
09:00 – 10:15
SESJA VIII – grant edukacyjny firmy FERRER
JAKIE JEST UZASADNIENIE DLA STOSOWANIA TERAPII POTRÓJNEJ
U PACJENTÓW Z PAH Z GRUPY POŚREDNIEGO RYZYKA?

Prowadzenie: Katarzyna Mizia-Stec, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Karol Kamiński
09:00 – 09:15
ABC czyli nadciśnienie płucne w codziennej praktyce. Skale ryzyka w nadciśnieniu płucnym.
Piotr Błaszczak
09:15 – 09:35
Nowe dane i fakty oraz obecna praktyka kliniczna.
Olivier Sitbon
09:35 – 09:50
Czy jest potrzebna dodatkowa stratyfikacja w grupie pośredniego ryzyka?
Grzegorz Kopeć
09:50 – 10:05
Leczenie chorych z PAH na podłożu wrodzonej wady serca i pośrednim/wysokim ryzykiem.
Łukasz Chrzanowski
10:05 – 10:15
Dyskusja
10:15 – 10:45
Przerwa
10:45 – 12:15
SESJA IX – DYDAKTYCZNA
TRANSPLANTACJA PŁUC W TĘTNICZYM NADCIŚNIENIU PŁUCNYM.

Prowadzenie:Tatiana Mularek-Kubzdela, Piotr Podolec, Adam Torbicki
10:45 – 10:55
ABC, czyli nadciśnienie płucne w codziennej praktyce. Zabieg przeszczepienia płuc krok po kroku.
Wojciech Karolak
10:55 – 11:10
Optymalny czas kwalifikacji pacjenta do przeszczepienia płuc.
Ewa Mroczek
11:10 – 11:25
Kwalifikacja do zabiegu – punkt widzenia transplantologa.
Tomasz Strącel
11:25 - 11:30
Dyskusja
11:30 – 11:45
Aspekty hemodynamiczne prowadzenia pacjenta w okresie okołozabiegowym.
Jacek Wojarski
11:45 – 12:00
Prowadzenie pacjenta w obserwacji długoterminowej.
Maria Piotrowska
12:00 – 12:10
Dyskusja
12:10 – 12:20
Zakończenie konferencji
12:20 – 12:30
First Announcement - XI SKP Łódź 2021.
Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak
13:00 – 14:30
WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFICZNE
Prowadzenie: Alicja Dąbrowska-Kugacka, Jarosław D. Kasprzak
13:00 – 13:05
Powitanie
13:05 – 13:15
Rejestracja "prawokomorowego" badania echokardiograficznego.
Jarosław D. Kasprzak
13:15 – 13:35
Ocena funkcji prawej komory i hemodynamiki krążenia płucnego w echokardiografii - podstawy teoretyczne.
Jarosław D. Kasprzak
13:35 – 14:00
Demonstracja oceny pacjenta z NP na stacji roboczej.
Alicja Dąbrowska-Kugacka
14:00 – 14:20
Kazuistyka

Case 1
Alicja Dąbrowska-Kugacka
Case 2 Jarosław D. Kasprzak
14:20 – 14:30
Sesja pytań i odpowiedzi
Alicja Dąbrowska-Kugacka, Jarosław D. Kasprzak

Piątek, 6 listopada 2020 r.
Sesja pielęgniarska 1
17:00 – 18:15
SESJA PIELĘGNIARSKA – grant edukacyjny
Prowadzenie: Beata Jaworska, Małgorzata Barnaś, Daria Oniszko
17:00 – 17:20
Tętnicze nadciśnienie płucne: jaka to choroba?
Marcin Kurzyna
17:20 – 17:25
Dyskusja
17:25 – 17:45
Aspekty psychologiczne opieki nad chorymi z tętniczym nadciśnieniem płucnym.
Milena Dzienisiewicz
17:45 – 17:50
Dyskusja
17:50 – 18:10
Zapobieganie zakażeniu SARS-CoV-2.
Paweł Grzesiowski
18:10 – 18:15
Dyskusja
18:15 – 18:30
Przerwa
Sesja pielęgniarska 2
18:30 – 19:00
SESJA PIELĘGNIARSKA – grant edukacyjny
PREZENTACJA POMPY iJET DO PODAWANIA TREPROSTINILU.

Prowadzenie: Margareta Schulz, Reinhold Seebacher
Sobota, 7 listopada 2020 r.
Sesja pielęgniarska 3
09:00 – 10:15
SESJA PIELĘGNIARSKA – grant edukacyjny
Prowadzenie: Beata Jaworska, Małgorzata Barnaś, Daria Oniszko
09:00 – 09:20
Tętnicze nadciśnienie płucne: jaka to choroba?
Marcin Kurzyna
09:20 – 09:25
Dyskusja
09:25 – 09:45
Aspekty psychologiczne opieki nad chorymi z tętniczym nadciśnieniem płucnym.
Milena Dzienisiewicz
09:45 – 09:50
Dyskusja
09:50 – 10:10
Zapobieganie zakażeniu SARS-CoV-2.
Paweł Grzesiowski
10:10 – 10:15
Dyskusja
10:15 – 10:30
Przerwa
Sesja pielęgniarska 4
10:30 – 11:00
SESJA PIELĘGNIARSKA – grant edukacyjny
PREZENTACJA POMPY iJET DO PODAWANIA TREPROSTINILU.

Prowadzenie: Margareta Schulz, Reinhold SeebacherAGENDA DO POBRANIA W PDF

PL

ENG