ABSTRAKTY DO POBRANIA:
1. Szybka przesiewowa analiza profilu metabolicznego i fazy wydechowej u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym - Andrzej Swinarew, Błażej Kusz, Jarosław Paluch, Barbara Mika, Katarzyna Mizia-Stec 
2. Trendy w częstości hospitalizacji i rokowaniu w ostrym zatorze płucnym w populacji śląskiej Dane z Ślązkiej Bazy Sercowo-Naczynowej - Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Damian Pres, Magdalena Daničić, Wojciech Wojakowski, Ilona Skoczylas, Katarzyna Mizia Stec, Aleksandra Majsnerowska, Paweł Buszman, Michał Hawranek, Mateusz Tajstra, Jacek Niedziela, Wojciech Jacheć, Zbigniew Gąsior, Marek Gierlotka, Marian Zembala, Zbigniew Kalarus, Mariusz Gąsior, Lech Poloński
3. Podanie lewozymendanu w zaostrzeniu niewydolności prawokomorowej serca u chorej z nadcisnieniem płucnym. Opis przypadku - Piotr Abramczyk, Małgorzata Bieńko, Grzegorz Styczyński
4. Ocena przydatności klinicznej spoczynkowego badania elektrokardiograficznego do monitorowania skuteczności balonowej angioplastyki płucnej u chorych z przewlekłym zakrzepowo zatorowym nadciśnieniem płucnym - Michał Piłka, Szymon Darocha, Marta Banaszkiewicz, Michał Florczyk, Maria Wieteska, Anna Dobosiewicz, Małgorzata Mańczak, Rafał Mańczak, Arkadiusz Pietrasik, Radosław Pietura, Adam Torbicki, Marcin Kurzyna
5. Osoczowe stężenie DcR3 a rokowanie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym - Remigiusz Kazimierczyk, Ewa Gindzieńska-Sieśkiewicz, Ewa Sacharzewska, Piotr Błaszczak, Łukasz Małek, Bożena Sobkowicz, Janusz Myśliwiec, Karol Kamiński, Ryszard Grzywna, Otylia Kowal-Bielecka, Krzysztof Kowal, Włodzimierz Musiał
6. Wartość prognostyczna odkształcenia prawej komory w MRI u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym - Bożena Sobkowicz, Ryszard Grzywna, Otylia Kowal-Bielecka, Janusz Myśliwiec, Krzysztof Kowal, Włodzimierz Musiał, Karol Kamiński
7. Znaczenie oceny przeciążenia prawej komory u chorych z OZP i niskim ryzykiem zgonu ocenionym na podstawie skali sPESI - Marta Skowrońska, Magdalena Pływaczewska, Marzanna Paczyńska, Szymon Pacho, Anna Wyzgał-Chojecka, Michał Ciurzyński, Katarzyna Kurnicka, Krzysztof Jankowski, Anna Lipińska, Piotr Palczewski, Bartosz Karolak, Karolina Uchacz, Maciej Kostrubiec, Piotr Bienias, Piotr Pruszczyk
8. Ocena wpływu balonowej angioplastyki tętnic płucnych na parametry hemodynamiczne oraz gazometryczne u pacjentów z zatorowo-zakrzepowym nadciśnieniem płucnym - wyniki wstępne - Stanisław Jankiewicz, Aleksander Araszkiewicz, Sylwia Sławek-Szmyt, Magdalena Janus, Iga Tomaszewska, Sylwia Iwańczyk, Anna Smukowska-Gorynia, Tatiana Mularek-Kubzdela
9. Postępowanie w ostrej zatorowości płucnej wysokiego ryzyka - doświadczenia jednego ośrodka - Aleksandra Furdyna, Michał Ciurzyński, Marek Roik, Marzanna Paczyńska, Dominik Wretowski, Krzysztof Jankowski, Anna Lipińska, Piotr Bienias, Maciej Kostrubiec, Andrzej Łabyk, Janusz Trzebicki, Piotr Palczewski, Katarzyna Kurnicka, Barbara Lichodziejewska, Szymon Pacho, Piotr Pruszczyk
10. Rzadkie powikłanie RHC - blok przedsionkowo-komorowy III° u chorej z istniejącym LBBB - Aleksandra Mamzer-Dachnowska, Łukasz Chrzanowski, Michał Plewka, Jarosław Kasprzak
11. INR nowym parametrem oceny rokowniczej u pacjentów z ostrą zatorowością płucną - Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Michał Ciurzyński, Emilia Sawicka, Izabela Kiluk, Agnieszka Krajewska, Urszula Kosacka, Marta Skowrońska, Magdalena Pływaczewska, Aleksandra Furdyna, Katarzyna Kurnicka, Piotr Pruszczyk, Włodzimierz Musiał, Karol Kamiński, Bożena Sobkowicz
12. Charakterystyka kliniczna pacjentów z potwierdzonym radiologicznie epizodem ostrej zatorowości płucnej i prawidłowym stężeniem dimeru-D - Marta Skowrońska, Bartosz Karolak, Magdalena Pływaczewska, Michał Ciurzyński, Szymon Pacho, Marzanna Paczyńska, Maciej Kostrubiec, Anna Wyzgał-Chojecka, Piotr Bienias, Aleksandra Furdyna, Olga Dzikowska-Diduch, Karolina Uchacz, Marek Roik, Piotr Palczewski, Piotr Pruszczyk
13. Epoprostenol - mastektomia histerektomia. Niepowikłany zdarzeniami sercowo-naczyniowymi przebieg i-PAH chorej leczonej politerapią z epoprostenolem, poddanej dwukrotnie zabiegom operacyjnym w znieczuleniu ogólnym - Piotr Błaszczak, Łukasz Siudak, Daria Gorczyca-Siudak, Agnieszka Korpysz, Barbara Madej-Czerwonka

14. Szlak przemian kynureniny a rokowanie chorych z tętnicznym nadciśnieniem płucnym - Piotr Błaszczak, Marcin Ruchała, Tomasz Kocki, Ryszard Grzywna, Maryla Mianowana
15. Wpływ czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego na rokowanie pacjentów z idiopatycznym tętnicznym nadciśnieniem płucnym - Kamil Jonas, Wojciech Magoń, Marcin Waligóra, Tomasz Zdrojewski, Jakub Stokwiszewski, Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć
16. Od objawów do terapii PAH - analiza okresu poprzedzającego leczenie w badaniu ankietowym - perspektywa pacjenta - Izabela Kloc, Dominika Mulawka, Anna Walewska, Ryszard Grzywna, Anna Walewska
17. Efekty zastosowania nowego inhalatora Breelib do terapii iloprostem u pacjentów z tętnicznym nadciśnieniem płucnym w obserwacji 12 miesięcznej - doświadczenia wstępne - Agnieszka Mielczarek, Aleksandra Mamzer- Dachnowska, Łukasz Chrzanowski, Michał Plewka, Jarosław D. Kasprzak
18. Rola CTEPH-teamu w kwalyfikacji chorych z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (CTEPH) do odpowiedniej strategii terapeutycznej - podsumowanie 2 lat polskich doświadczeń - Anna Siennicka, Szymon Darocha, Marta Banaszkiewicz, Piotr Kędzierski, Anna Dobosiewicz, Danuta Karasek, Ewa Lewicka, Magda Janus, Aleksandra Mamzer-Dachnowska, Marek Grabka, Ewa Mroczek, Marta Taszner, Marcin Ruchała, Piotr Błaszczak, Karol Kamiński, Andrzej Biederman, Adam Torbicki, Marcin Kurzyna
19. Leczenie hybrydowe CTEPH - opis przypadku - Anna Polańska, Aleksandra Mamzer-Dachnowska, Marcin Kurzyna, Adam Torbicki, Jarosław D. Kasprzak, Łukasz Chrzanowski
20. Polsy pacjenci z PAH - CHD - wstępna analiza przeżycia - Aleksandra Mamzer-Dachnowska, Karol Kamiński, Danuta Karasek, Agata Dąbowska-Kugacka, Ewa Lewicka, Witold Skowron, Zbigniew Gąsior, Katarzyna Mizia-Stec, Marcin Kurzyna, Grzegorz Kopeć, Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław Kasprzak 
21. 
Zastosowanie levosimendanu w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego - opis przypadku - Diana Wiligórska, Agnieszka Pawlak, Anna Smolarczyk, Robert J. Gil 
22. Przedawkowanie prostacykliny u pacjentki z tętnicznym nadciśnieniem płucnym - opis przypadku - Sylwia Iwańczyk, Michał Wrotyński, Magdalena Janus, Aleksander Araszkiewicz, Stanisław Jankiewicz, Sylwia Sławek-Szmyt, Iga Tomaszewska, Anna Olasińska-Wiśniewska, Andrzej Drewnicki, Anna Komosa, Monika Dzieciuch-Rojek, Tatiana Mularek-Kubzdela
23. Pacjentka z nieleczonym ASD I urodziła 12 dzieci - Sylwia Łukasik, Dariusz Łukasik, Michał Tomaszewski, Marta Głodek-Karaś, Agnieszka Styczeń, Bartosz Kijewski
24. Tętnicze nadciśnienie płucne u pacjentki z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedśionkowej typu II oraz dekkstrokardią , przełożeniem trzewi - Michał Tomaszewski, Sylwia Łukasik, Bartosz Kijewski, Agnieszka Styczeń, Marta Głodek-Karaś, Andrzej Tomaszewski

25. Skuteczna terapia treprostynilem s.c u pacjentki z przetrwałym przewodem tętniczym, ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej i zespołem Eisenmengera - Michał Tomaszewski, Sylwia Łukasik, Agnieszka Wojtkowska, Andrzej Tomaszewski  
26. Charakterystyka kliniczna polskich pacjentów z nadciśnieniem płucnym związanym z wadami serca - wstępne wyniki badania rejestrowego - Aleksandra Mamzer-Dachnowska, Karol Kamiński, Danuta Karasek, Ewa Lewicka, Zbigniew Gąsior, Katarzyna Mizia-Stec, Marcin Kurzyna, Grzegorz Kopeć, Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław D. KasprzakUWAGA ZMIANA:
Termin zgłaszania streszczeń upływa 30 października 2018 r. do godz. 24.00

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do przesyłania streszczeń prac oryginalnych na 8 Ogólnopolską Konferencję Sekcji Krążenia Płucnego PTK. 

Streszczenia powinny być zgłaszane w języku polskim.
Maksymalna liczba słów wynosi 300.
Zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane.
Każde zgłoszone streszczenie będzie oceniane przez Komitet Naukowy.
Prosimy o wydruk plakatów w formacie B1 (szerokość 70 cm, wysokość 100 cm - orientacja pionowa) 
Plakaty należy dostarczyć najpóżniej 16 listopada 2018 r. do godz. 11.00 na recepcję konferencji.

Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do moderowanej sesji plakatowej w czasie konferencji, wezmą udział w konkursie na najlepsze doniesienie oryginalne.

Termin zgłaszania streszczeń upływa 30 października 2018 r. do godz. 24.00
Abstrakty prosimy zgłaszać za pośrednictwem Konferencyjnego Systemu Abstraktowego
 
Z poważaniem,
Komitet Naukowy
8 Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego PTK