UWAGA! Zmiana terminu nadsyłania streszczeń
Termin zgłaszania streszczeń upływa 
18 października 2021 r. o godz. 24.00

Szanowni Państwo,
 

Serdecznie zapraszamy do przesyłania streszczeń prac oryginalnych na 11 Ogólnopolską Konferencję Sekcji Krążenia Płucnego PTK. 

Streszczenia powinny być zgłaszane w języku polskim.
Maksymalna liczba słów wynosi 500.
Zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane.
Każde zgłoszone streszczenie będzie oceniane przez Komitet Naukowy.
Prosimy o wydruk plakatów w formacie B1 (szerokość 70 cm, wysokość 100 cm - orientacja pionowa) 
Plakaty należy dostarczyć najpóżniej 22 październka 2021 r. do godz. 10.00 do recepcji konferencji.

Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do moderowanej sesji plakatowej w czasie konferencji, wezmą udział w konkursie na najlepsze doniesienie oryginalne.

Termin zgłaszania streszczeń upływa 10 października 2021 r. o godz. 24.00
Abstrakty prosimy zgłaszać za pośrednictwem  Konferencyjnego Systemu Abstraktowego.

Prosimy o dołączenie w formie załącznika podpisanej zgody, którą można pobrac poniżej.