OPŁATY

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI WYNOSI:

- dla członków PTK - 350,00 zł
- dla pozostałych uczestników - 400,00 zł.
- studenci - 200,00 zł.


 
 

OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:

- uczestnictwo w obradach w dn. 22-23.11.2019 r.
- materiały konferencyjne
- lunch w dn. 22 i 23.11.2019 r.
- serwis kawowy w przerwach obrad
- certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi
 
Rejestracja uczestników odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570)


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.