Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Krążenia Płucnego PTK oraz Komitet Organizacyjny 9 Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego PTK ogłasza konkurs na Nagrodę dla Młodego Naukowca 2019. Kapitułę nagrody stanowią Przewodniczący, były Przewodniczący i Przewodniczący elekt Sekcji.
Nagrodę otrzyma naukowiec, który pomiędzy 01 listopada 2018 roku, a 31 października 2019 roku opublikował jako pierwszy autor, pracę z zakresu chorób krążenia płucnego w piśmie o najwyższym wskaźniku Impact Factor. Jeśli pismo publikuje pracę on-line i w formie drukowanej w różnym terminie brana będzie pod uwagę pierwsza data publikacji (dotyczy również publikacji e-pub, ahead of print). Praca powinna pochodzić z polskiego ośrodka. Przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów, którzy przed dniem 31 października 2019 roku nie ukończyli 40 roku życia.
Zgłoszenie powinno obejmować podania skierowane do Przewodniczącego Sekcji Krążenia Płucnego z zaznaczeniem daty publikacji oraz kopię publikacji i wysłane na adres 
mlodynaukowiec@promotionplus.com.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 01 listopada 2019 roku.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek Kubzdela
Dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć Prof. UJ, 

w imieniu
Zarządu Sekcji Krążenia Płucnego PTK