Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Krążenia Płucnego PTK oraz Komitet Organizacyjny 10 Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego PTK ogłasza konkurs na Nagrodę dla Młodego Naukowca 2020. Kapitułę nagrody stanowią Przewodniczący, były Przewodniczący i Przewodniczący elekt Sekcji.

Nagrodę otrzyma naukowiec, który pomiędzy 01 listopada 2019 roku, a 11 października 2020 roku opublikował jako pierwszy autor, pracę z zakresu chorób krążenia płucnego w piśmie o najwyższym wskaźniku Impact Factor. Jeśli pismo publikuje pracę on-line i w formie drukowanej w różnym terminie brana będzie pod uwagę pierwsza data publikacji (dotyczy również publikacji e-pub, ahead of print). Praca powinna pochodzić z polskiego ośrodka. Przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów, którzy przed dniem 11 października 2020 roku nie ukończyli 40 roku życia.

Zgłoszenie powinno obejmować podania skierowane do Przewodniczącego Sekcji Krążenia Płucnego z zaznaczeniem daty publikacji oraz kopię publikacji i wysłane na adres mlodynaukowiec@promotionplus.com.pl


Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 października 2020 roku.


Z poważaniem,
Prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek Kubzdela
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
Dr hab. n. med. Ewa Mroczek

w imieniu
Zarządu Sekcji Krążenia Płucnego PTK